Disclaimer

BruidsvideoPro behoudt zich het recht voor om, mits nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uit opdracht verkregen beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder, echter niet gelimiteerd tot, gebruik voor promotie op onze website, in drukwerk, op beurzen, in demo-albums of DVD, in advertenties (print en elektronisch), in social media uitingen etcetera. Wij committeren ons aan respectvol gebruik van dit beeldmateriaal. Bezwaren hiertegen dienen schriftelijk te worden ingediend.

1. In deze disclaimer zijn de volgende begrippen opgenomen:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud, zoals tekst, afbeeldingen, video’s en formulieren;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden
en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op
intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden gevraagd.

7. De copyrights van al het fotomateriaal op de gehele website komen toe aan de fotografen. Tot hen
dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal
op de site.